Atom - Fluentd Config File syntax highlighting
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
cn c0a38af087 Prepare 1.1.3 release 3 jaren geleden
grammars grammar: try to detect regex values to avoid weird highlighting 3 jaren geleden
settings settings: support toggling comments 4 jaren geleden
CHANGELOG.md package: add keywords 3 jaren geleden
LICENSE Fiat lux 4 jaren geleden
README.md docs: add installation instructions and screenshot 4 jaren geleden
example.fluent.conf docs: improve example again with more exotic features 4 jaren geleden
package.json Prepare 1.1.3 release 3 jaren geleden
screenshot.png docs: add installation instructions and screenshot 4 jaren geleden

README.md

Fluentd Configuration language support in Atom

Adds basic syntax highlighting to fluent.conf based on the Sublime Text and TextMate package with some improvements in Atom.

Screenshot

Installation

Available as Atom package:

apm install language-fluentd

Or directly via git:

git clone https://github.com/cmur2/language-fluentd.git ~/.atom/packages/language-fluentd

License

language-fluentd is licensed under the MIT License. See LICENSE for more information.