Atom - Bind Zone File syntax highlighting
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
cn a3f374d1aa Prepare 1.1.3 release 3 jaren geleden
grammars grammar: support numeric-only TTL values 3 jaren geleden
settings settings: support toggling comments 4 jaren geleden
CHANGELOG.md grammar: support numeric-only TTL values 3 jaren geleden
LICENSE Fiat lux 4 jaren geleden
README.md docs: add installation instructions and screenshot 4 jaren geleden
example.zone grammar: support numeric-only TTL values 3 jaren geleden
package.json Prepare 1.1.3 release 3 jaren geleden
screenshot.png docs: add installation instructions and screenshot 4 jaren geleden

README.md

Bind Zone File language support in Atom

Adds basic syntax highlighting based on the Sublime Text package to zone files in Atom.

Screenshot

Installation

Available as Atom package:

apm install language-zonefile

Or directly via git:

git clone https://github.com/cmur2/language-zonefile.git ~/.atom/packages/language-zonefile

License

language-zonefile is licensed under the MIT License. See LICENSE for more information.