Atom - Bind Zone File syntax highlighting
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
cn a3f374d1aa Prepare 1.1.3 release 3 lat temu
grammars grammar: support numeric-only TTL values 3 lat temu
settings settings: support toggling comments 4 lat temu
CHANGELOG.md grammar: support numeric-only TTL values 3 lat temu
LICENSE Fiat lux 4 lat temu
README.md docs: add installation instructions and screenshot 4 lat temu
example.zone grammar: support numeric-only TTL values 3 lat temu
package.json Prepare 1.1.3 release 3 lat temu
screenshot.png docs: add installation instructions and screenshot 4 lat temu

README.md

Bind Zone File language support in Atom

Adds basic syntax highlighting based on the Sublime Text package to zone files in Atom.

Screenshot

Installation

Available as Atom package:

apm install language-zonefile

Or directly via git:

git clone https://github.com/cmur2/language-zonefile.git ~/.atom/packages/language-zonefile

License

language-zonefile is licensed under the MIT License. See LICENSE for more information.