A python library for accessing the VEML6070 digital UV light sensor from Vishay
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

9 lines
138 B

[DESIGN]
max-attributes=11
max-public-methods=25
[FORMAT]
max-line-length=121
[MESSAGES CONTROL]
disable=invalid-name,missing-docstring