A python library for accessing the VEML6070 digital UV light sensor from Vishay
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

9 satır
138 B

[DESIGN]
max-attributes=11
max-public-methods=25
[FORMAT]
max-line-length=121
[MESSAGES CONTROL]
disable=invalid-name,missing-docstring