Atom - Bind Zone File syntax highlighting
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

568 B

Bind Zone File language support in Atom

Adds basic syntax highlighting based on the Sublime Text package to zone files in Atom.

Screenshot

Installation

Available as Atom package:

apm install language-zonefile

Or directly via git:

git clone https://github.com/cmur2/language-zonefile.git ~/.atom/packages/language-zonefile

License

language-zonefile is licensed under the MIT License. See LICENSE for more information.