Atom - Fluentd Config File syntax highlighting
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
cn c0a38af087 Prepare 1.1.3 release 3 år sedan
grammars grammar: try to detect regex values to avoid weird highlighting 3 år sedan
settings settings: support toggling comments 4 år sedan
CHANGELOG.md package: add keywords 3 år sedan
LICENSE Fiat lux 4 år sedan
README.md docs: add installation instructions and screenshot 4 år sedan
example.fluent.conf docs: improve example again with more exotic features 4 år sedan
package.json Prepare 1.1.3 release 3 år sedan
screenshot.png docs: add installation instructions and screenshot 4 år sedan

README.md

Fluentd Configuration language support in Atom

Adds basic syntax highlighting to fluent.conf based on the Sublime Text and TextMate package with some improvements in Atom.

Screenshot

Installation

Available as Atom package:

apm install language-fluentd

Or directly via git:

git clone https://github.com/cmur2/language-fluentd.git ~/.atom/packages/language-fluentd

License

language-fluentd is licensed under the MIT License. See LICENSE for more information.