Atom - Bind Zone File syntax highlighting
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
cn a3f374d1aa Prepare 1.1.3 release 3 år sedan
grammars grammar: support numeric-only TTL values 3 år sedan
settings settings: support toggling comments 4 år sedan
CHANGELOG.md grammar: support numeric-only TTL values 3 år sedan
LICENSE Fiat lux 4 år sedan
README.md docs: add installation instructions and screenshot 4 år sedan
example.zone grammar: support numeric-only TTL values 3 år sedan
package.json Prepare 1.1.3 release 3 år sedan
screenshot.png docs: add installation instructions and screenshot 4 år sedan

README.md

Bind Zone File language support in Atom

Adds basic syntax highlighting based on the Sublime Text package to zone files in Atom.

Screenshot

Installation

Available as Atom package:

apm install language-zonefile

Or directly via git:

git clone https://github.com/cmur2/language-zonefile.git ~/.atom/packages/language-zonefile

License

language-zonefile is licensed under the MIT License. See LICENSE for more information.