A python library for accessing the VEML6070 digital UV light sensor from Vishay
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

9 regels
138 B

[DESIGN]
max-attributes=11
max-public-methods=25
[FORMAT]
max-line-length=121
[MESSAGES CONTROL]
disable=invalid-name,missing-docstring