A python library for accessing the VEML6070 digital UV light sensor from Vishay
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

9 wiersze
138 B

[DESIGN]
max-attributes=11
max-public-methods=25
[FORMAT]
max-line-length=121
[MESSAGES CONTROL]
disable=invalid-name,missing-docstring